• OM azonosító: 035316
 • 1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.
 • +36 (1) 796-7594
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • E-naplo
 • Magyar
 • English (UK)

Felvételi bemutatkozás

Kürt – A Rád szabott iskola

A Kürt Alapítványi Gimnázium demokratikusan működő, széles értelemben vett befogadó, gyermekközpontú iskola, ahol

 • az iskolapolgárok egymást inspirálva együttműködnek közös céljaik kialakításában és elérésében;
 • a közösséget és annak munkáját kreativitás, hatékonyság, konstruktivitás, sokszínűség, az új módszerek alkalmazása és a szabad, önálló gondolkodás jellemzi;
 • célunk segíteni a személyiség sokoldalú kibontakozását;
 • biztosítjuk a felkészülést a felsőoktatás kihívásaira;
 • maximálisan figyelembe vesszük az életkori igényeket, sajátosságokat;
 • a terhelés arányos, egyénre szabott;
 • egyaránt fontosak a tanórák és a tanórán kívüli történések;
 • közös hagyományokat őrzünk és teremtünk;
 • derűsen és pozitívan állunk a mindennapokhoz, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli legyen;
 • ajtókat nyitunk a világra, amelyeken önálló, és így is gondolkodó, kreatív, szabad és boldog fiatal felnőttek lépnek majd be.

Képzési formák

Magyar-angol két tanítási nyelvű, 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés - 0001-es tagozat kód

 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
 • nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
 • 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon 2 második idegennyelv óra (dán, francia, holland, japán, kínai, koreai, latin, német, olasz, orosz, spanyol, szerb,) a diákok választása szerint
 •  angol nyelven oktatott tantárgyak (civilizáció, földrajz, matematika, természetismeret,) 9-10. évfolyamon angol nyelv emelt óraszámban, anyanyelvi tanárral is
 • választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9-10. évfolyamon (heti 4 órában)

Angol nyelvi előkészítő évfolyamú 1+4 évfolyamos, magyar nyelvű gimnáziumi képzés - 0002-es tagozat kód

 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
 • nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
 • 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon heti 2 második idegennyelv óra (dán, francia, holland, japán, kínai, koreai, latin, német, olasz, orosz, spanyol, szerb,) a diákok választása szerint
 • választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9-10. évfolyamon (heti 4 órában)

Amiért érdemes minket választani

 • A (tovább)tanulás segítése
  • Alternatív pedagógiai program, akkreditált kerettanterv (12 van csak az országban)
  • Epochák, projektek, témahetek, komplex tárgyak, szöveges értékelés
  • Fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus
  • Az angol mellett bármilyen második idegennyelv választható (jelenleg dán, francia,
  • kínai, holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol, de bővülhet a lista)
  • Kis létszámú fakultációk, sokféle csoportbontás, választható sportágak testnevelésből, tömbösített testnevelés
  • Magas a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diákok aránya a két tanítási nyelvű képzésben
  • A diákok képességeinek aktuális állapotára, személyiségére szabott oktatás és nevelés (egyéni fejlesztési terv)
  • A továbbtanulók aránya 90% fölötti
  • Differenciált tevékenységformák
  • Egyéni konzultációs és fejlesztési lehetőségek, tehetséggondozás
  • Háromoldalú testületek (diákok, szülők, felnőtt munkatársak): Kürttanács, Együttműködés Fóruma
  • Igény szerint emelt szintű érettségi előkészítők bármely tantárgyból
  • Kiemelten kezeljük a „ki tanul, kit tanítunk?”; a „hogyan tanul, hogyan tanítunk?” elveket
  • Kötetlen, családias légkör, partnerközpontú, szolgáltató szemlélet
  • Mentorrendszer
  • Minden évfolyamon radikálisan csökkentett kötelező óraszám, így széles választási lehetőség
  • Minden osztályt osztályfőnökök párosa vezet, gondoz
  • Nem magas osztálylétszámok
  • Nyelvvizsgával az összes végzős 85%-a rendelkezik
 • Tanórán kívüli programok
  • Szakkörök (labdajátékok, angol, holland, biológia, hangképzés, közgazdaságtan, matematika, pszichokör, rajz, zene, gitár stb.)
  • Házi vetélkedők, tehetséggondozási programok
  • Színes programok egész évben (gólyatábor, gólyaavató, sítábor, biciklis tábor, vízitúra, témahetek (nyelvi hét, erdei iskola, társadalomtudományi és pályaválasztási témahét) és témanapok (testi-lelki egészségnap, demokrácianap, tolerancianap, sportnap), Művészeti fesztivál, Kürti Party, Sportok éjszakája, diák-tanár meccsek)
  • Osztálykirándulások (év elején és év végén is)

Felvételi információk, időpontok

Központi írásbeli felvételi

Területei: magyar nyelv és matematika

Időpontja: 2021. január 23. 10.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021.január 28. 14.00

Jelentkezés központi írásbeli felvételire

A központi írásbeli felvételit bármelyik iskolában, így nálunk is meg lehet írni.

Jelentkezni a titkárságon leadott jelentkezési lappal lehet.

Határidő: 2020.december 4.

Kérvény

A szakértői vélemény figyelembe vételéről szóló, illetve speciális írásbeli vizsgakörülményeket igénylő szülői kérvényről érdeklődjenek a titkárságon.

Kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében.

Benyújtási határidő: az írásbelire jelentkezéssel együtt.

 

Szóbeli

A jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgánkon kell részt venniük, mely vizsga egy kötetlen beszélgetésből és egy csoportos feladatból áll. A felvételi során nem a tárgyi szaktudást, hanem a diák együttműködését, motivációját figyeljük.

Időpontja: 2021. március 2-5.

 

 

További információ az oktatas.hu oldalon, a Köznevelés Középfokú felvételi eljárás menüpontban található.

Kérdését küldje el nekünk emailben a felveteli@kag.hu címre.

Nyílt napok

Időpontok:

 • november 11-12
 • január 26.

 

Felvételi tájékoztató a nyílt napon

A felvételi rendszere a Kürtben

Kedves Érdeklődők!

A csatolt dokumentumban olvasható mindaz az információ, amit a legutóbbi nyílt napon, a tájékoztatón elhangzott.

Szeretettel várunk mindenkit a felvételi előkészítőnkre, a nyílt napjainkra ("Minden nap nyílt nap"), illetve természetesen a felvételinkre.

Üdvözlettel a Kürt valamennyi iskolapolgára nevében,

Molnár Lajos
iskolavezető

A Támogatók munkacsoport levele

Fontos számunkra, hogy iskolánk küldetésének megfelelően minden diákunknak a lehető legtöbb és legjobb segítséget adhassuk meg, már a gimnáziumi évek kezdetétől, ehhez pedig szükségünk van minden információra. Kérjük Önöket, hogy LEGKÉSŐBB 2021. FEBRUÁR 19-IG, PÉNTEKIG jelezzék nekünk, hogy gyermekük igényelt-e bármilyen kiemelt bánásmódot az általános iskolai évek során. Ha rendelkeznek szakvéleménnyel, kérjük, hogy ezek másolatát bocsássák rendelkezésünkre a tamogatok@kag.hu e-mail címen!

A 2021. február 19-e után beérkezett jelzések megnehezítik a szóbeli felvételi előtti széles körű tájékozódást, a diákok és a családok lelkiismeretes felkészítését, a minél támogatóbb szóbeli felvételi körülmények biztosítását. Kérjük, hogy írásban indokolják meg, ha 2021. február 19-e után juttatnak el hozzánk dokumentumokat!

 

Iskolánk küldetése a diákokat képességeik kibontakozásában segíteni, hozzájuk elfogadóan és türelemmel fordulni, a céljaik elérésben támogatni őket. Minden diákot megillet a képességei, készségei, személyisége aktuális fejlettségével összhangban lévő támogatás. Célunk, hogy a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) és a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok is teljes jogú résztvevői legyenek a tanóráknak, az iskola közösségének, az iskolai életnek.

Iskolánk vállalt feladata a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő diákok és a sajátos nevelési igényű tanulók (mozgásszervi fogyatékossággal (önálló helyváltoztatásra képes); érzékszervi fogyatékossággal (gyengénlátó); beszédfogyatékossággal; autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)) integrált nevelése, oktatása. Idei vállalásunk szerint 18 fő különleges figyelmet igénylő diákot tudunk fogadni. Egyes esetekben szükség lehet a diákot érintő fejlesztő feladatok megosztására a család és az iskola között.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy iskolánk valóban a megfelelő módon és módszerekkel tudja támogatni a hozzánk érkező tanulókat, előzetes információgyűjtést végzünk (szakvélemények áttanulmányozása, felvételi kérdőív kitöltése elektronikusan). Közös felelősségünknek tartjuk, hogy már a felvételi folyamat során kölcsönösen megismerkedjünk az érintett családokkal és felmérhessük az együttműködés lehetőségeit. Ezért kérjük Önöket, hogy még a szóbeli felvételi előtt, legkésőbb 2021. február 19-ig jelezzék nekünk, hogy gyermekük igényelt-e bármilyen kiemelt bánásmódot az általános iskolai évek során. Ha rendelkeznek szakvéleménnyel, kérjük, hogy ezek másolatát bocsássák rendelkezésünkre a tamogatok@kag.hu e-mail címen!

 

Együttműködésüket köszönjük!Kürt Alapítvány

Alapítvány adószáma: 19179117-1-43

Alapítvány bankszámlaszáma: 11710002 - 20085449

Javaslatok, hibabejelentés

Az Ön véleménye kiemelten fontos a számunkra, ezért kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele van a honlappal kapcsolatban, küldje el nekünk a honlap@kag.hu email címre.